our products

ONE ACADEMY – Vietnamese

ONE ACADEMY là trái tim của ONE ECOSYSTEM.

Chúng tôi tin rằng mọi người đều phải được tiếp cận với giáo dục và cho mình cơ hội phát triển. Là công cụ chính trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, giáo dục luôn là một phần thiết yếu trong việc xây dựng toàn bộ Hệ sinh thái.

Trong nền tảng ONE ACADEMY, bạn có thể truy cập ngay vào các mô-đun giáo dục của chúng tôi, được chia thành bốn lĩnh vực – tài chính, pháp lý, chuỗi khối và giao dịch ngoại hối. Các cấp độ giáo dục khác nhau cũng có sẵn cho tất cả các thành viên của chúng tôi để nâng cao kiến thức trong lĩnh vực họ đã chọn.