our products

ONE CHARITY – Vietnamese

ONE ECOSYSTEM là một công ty MLM giáo dục và một cộng đồng có trách nhiệm với xã hội gồm những người trên sáu lục địa khác nhau. Đó là lý do tại sao chương trình từ thiện của chúng tôi chiếm một phần quan trọng trong toàn bộ Hệ sinh thái.

Một tỷ lệ phần trăm nhất định của tất cả các đăng ký sẽ dành cho MỘT TỔ CHỨC TỪ THIỆN và số tiền thu thập được sẽ được sử dụng để hỗ trợ các cá nhân hoặc nhóm có hoàn cảnh khó khăn. Sứ mệnh của chúng tôi là mang lại cơ hội phát triển và tăng trưởng cho những người có ít tài sản và cơ hội hơn những người khác trong xã hội. Chúng tôi không tin rằng một người có thể thay đổi thế giới, nhưng Mạng lưới hơn 3 triệu người sẽ tạo nên sự khác biệt.